Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Weź udział w promocji „Bonus dla Ciebie”, a otrzymasz nawet do:

150 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
styczeń 2019 r. – marzec 2019 r.
Promocja „Bonus dla Ciebie” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Bonus dla Ciebie”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz
z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej
do 14.12.2018 r. za pomocą Linka promocyjnego
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Wniosek o otwarcie Konta Optymalnego można
składać do dnia 14.12.2018 r., a umowa musi
zostać zawarta do 11.01.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 31 stycznia 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile
i wykonaj min. 1 przelew z Konta Osobistego za pomocą
Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji
GOmobile). Następnie w miesiącach luty - marzec
2019 r wykonaj Transakcje bezgotówkowe na kwotę
min. 300 zł i zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł


1 Rejestracji w promocji „Bonus dla Ciebie” można dokonać od dnia 14 listopada do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 14 grudnia 2018 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Bonus dla Ciebie” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w Banku oraz przed połączeniem BGŻ BNP Paribas z Raiffeisen Polbank Polska S.A., nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego zarówno w BGŻ BNP Paribas ani w Raiffeisen Polbank Polska S.A, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości 150. zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile do 31 styc znia 2019 r. oraz wykonanie min. 1 przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji GOmobile) w miesiącu styczniu 2019 r.

Informację o nagrodzie otrzymasz do 15 lutego 2019 r., a przelew do 28 lutego 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagordy.

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za wykonanie Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł i otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy luty - marzec 2019 r.

Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 19 kwietnia 2019 r., a przelew kwoty nagrody do 30 kwietnia 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagordy.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Bonus dla Ciebie”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Bonus dla Ciebie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 150 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.premiadlaciebie.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Bonus dla Ciebie” warunków

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Bonus dla Ciebie”: kontakt@bonusdlaciebie.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Bonus dla Ciebie” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Bonus dla Ciebie” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Bonus dla Ciebie” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@bonusdlaciebie.pl. Informacje o promocji „Bonus dla Ciebie”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.bonusdlaciebie.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Bonus dla Ciebie” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 14.12.18 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 150 zł w ramach Promocji „Bonus dla Ciebie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.bonusdlaciebie.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 14.11.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 14.12.2018 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 14.11.2018 r. do 14.12.2018 r. złożenie w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Bonus dla Ciebie” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 11.01.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 stycznia 2019 r.
(iv) w miesiącu styczniu 2019 r. wykona min. 1 przelew środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji GOmobile)
(v) posiadanie Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.
Otrzymanie Drugiej w wysokości 100 zł:
(i) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) w każdym z miesięcy: luty - marzec 2019 r. wykona Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł,
(iii) w każdym z miesięcy: luty - marzec 2019 r. otrzyma Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł,
(iv) posiadanie Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska - w Raiffeisen Polbank Polska S.A., oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Bonus dla Ciebie” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).